Tallinna Vee muld

Tallinna Vee muld

Käesoleval aastal  toimub haljastusmulla väljastamine ainult nendele klientidele, kes täidavad jäätmeseaduse nõudeid seoses reoveesette kasutamisega (kliendil tuleb taotleda registreerimistõend Keskkonnaametist). Vastavalt jäätmeseadusele, kui ei ole täidetud Keskkonnaministri määrus nr 24 nõuded,  käsitletakse reoveesetet ja reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05), seega peab reoveesette kasutajal olema selleks vastav jäätmeluba või nõuetekohane registreering (registreerimistõend Keskkonnaametist). NB! Tallinna Vee erikaalu tõttu võib erineda peale laaditav koorem auto reaalsest kandevõimest, m3/tonni arvutades tuleb erikaaluks arvestada 0.8-0.9.

1) Taotle registreerimistõend Keskkonnaametist - Eesmärgid/tegevused - Jäätmed - Registreerimistõend.
2) Esita registreerimistõend Tallinna Veele, kes väljastab sinule loa mulla kätte saamiseks.
3) Täpsusta Tallinna Veega laadimise periood ning ajavahemik.
4) Võta ühendust meiega e-maili või telefoni teel, kus lepime kokku, millal muld sinuni jõuab.

Tallinna Vee kontaktid:

Tel: 62 62 200
E-mail: tvesi@tvesi.ee

Liitu meie uudiskirjaga »